Panaszkezelési nyilatkozat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Politrend Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak:


Politrend Kft. székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.
A panaszügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.
A panaszkezelés módja: a panasz jellegétől és formájától függően szóban vagy írásban.


Fogyasztói jogvita esetén a Tisztelt Fogyasztónak joga van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületekhez fordulni.


A Békéltető Testület elérhetőségei:
Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: 0662 554-250/118

Fax száma: 0662 426-149

Név: Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu